Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

2021-5-7-vn-cu-tri-ngoc-01-1620811638.jpg
Chú thích ảnh

 

Link nội dung: https://arttimes.vn/nhung-nguoi-nao-duoc-goi-la-cu-tri-a6784.html