#
Nhớ thương chợ phiên

Nhớ thương chợ phiên

(Arttimes) - Tham gia những buổi chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao là một cách để bạn hiểu toàn diện hơn về văn hoá, phong tục tập quán và đời sống của đồng bào.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin