Linh cẩu, kền kền và cá sấu

Thế giới nảy sinh bất hạnh vì những kẻ ác đồng lõa với nhau.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin