Đom đóm và hoa gạo

Đom đóm và hoa gạo

(Arttimes) - Nếu tháng ba (âm lịch) là tháng cuối cùng của mùa xuân để "chuyển giao" cho những ngày đầu hè khắc nghiệt mà tín hiệu được phát trong muôn vàn ánh lập lòe của đom đóm thì - cũng là lúc hoa gạo cháy rực trời đất Việt.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin