Văn hóa đại chúng - văn học đại chúng và thái độ của chúng ta

Văn hóa đại chúng từng được hiểu như là những sản phẩm văn hóa được sản xuất ra trên nền tảng thương mại, với đối tượng sử dụng là số đông dân cư không phân biệt địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác, quốc tịch, quan điểm chính trị. Văn hóa đại chúng cần đáp ứng hai tiêu chí căn bản: hiệu quả tiêu thụ sản phẩm văn hóa và thị hiếu của đại chúng toàn cầu (vì văn hóa đại chúng là một bước chuẩn bị cho việc thế giới sẽ tiếp nhận một nền văn hóa toàn cầu có tính lý tưởng, như khi đại thi hào Đức W.Goethe, ngay từ thế kỷ XIX đã từng nói về một “nền văn học thế giới”).

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin