Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động du lịch nội địa thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề “Du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn”.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin