#
Muangthong có thể phải xuống hạng nếu thua kiện Văn Lâm

Muangthong có thể phải xuống hạng nếu thua kiện Văn Lâm

Quyền Giám đốc điều hành Thai League Kornwee Priyanantakun cho biết Muangthong có thể đối diện với nhiều hình phạt nếu thua kiện Văn Lâm.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin