#
Ninh Bình: Phát triển mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Ninh Bình: Phát triển mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

(Arttimes) - Năm 2020 công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển mạnh.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin