Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Thứ trưởng Bộ TT &TT Hoàng Vĩnh Bảo vừa ký Quyết định số 874/QĐ- BTTTT ngày 17.6.2021 ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin