Một bài thơ viết giữa tâm dịch TP Hồ Chí Minh

(Arttimes) - Tôi được đọc bài thơ Thơ tặng Thủ tướng của người lính già của nhà thơ Trương Nguyên Việt và lời bình của nhà phê bình uy tín Bùi Việt Thắng trên Thời báo Văn học Nghê thuật. Bài thơ thú thực có gì đấy làm tôi xúc động, như năm xưa ở miền Bắc nhận được những bài thơ từ tuyền tiến lớn miền Nam gửi ra Tiếng đại bác gầm và chim họạ mi vẫn hót.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin