Thế nào là tranh gốc và tranh bản gốc

Thế nào là tranh gốc và tranh bản gốc

(Arttimes) - Nếu có ai đó cho rằng bức tranh đầu tiên hoặc tranh mẫu, tranh phác thảo độc bản mới là bản gốc là sai với khái niệm “bản gốc”, tranh không phải bản gốc là tranh người khác sao chép lại “bản gốc” do họa sĩ sáng tác.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin