#
Việt Nam và New Zealand hợp tác nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất lúa

Việt Nam và New Zealand hợp tác nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất lúa

Các cơ quan hợp tác của New Zealand và Việt Nam vừa công bố thử nghiệm thành công hoạt chất diệt chuột mới thân thiện với môi trường, có tác dụng bảo vệ mùa màng.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin