Huyện Lý Nhân (Hà Nam) bước chuyển mình bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Lý Nhân (Hà Nam) bước chuyển mình bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2020 đã đi qua, đánh dấu một năm với nhiều nỗ lực đổi thay, vươn lên từ những thế và lực mới của huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam). Những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng khẳng định quyết tâm và tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lý Nhân xuyên quá trình xây dựng và phát triển một năm qua.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin