Khát vọng được thành thật (Đọc lại “Thời của Đực”, tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Lễ)

Khát vọng được thành thật (Đọc lại “Thời của Đực”, tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Lễ)

(Arttimes) - "Thời của Đực" là một trong số không nhiều những cuốn sách đáng đọc trên mặt bằng văn chương hiện nay. Đáng đọc vì nó giàu chất sống.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin