Trình độ văn hóa của người sáng tác

(Arttimes) - Xin được nói ngay: “Văn hóa” đây không hẳn là bằng cấp. Trong hồ sơ lý lịch luôn có một mục cần khai: Trình độ văn hoá, và ai cũng ghi theo bằng cấp (THPT, trung cấp, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ). Văn hoá rộng hơn bằng cấp rất nhiều. Khái niệm về trình độ văn hoá đề cập trong bài viết này xin tuyệt nhiên không gắn liền với bằng cấp, mà muốn bàn đến sự “hiểu biết”, hoặc chữ nghĩa là “tri thức”.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin