Sân khấu và khán giả hôm nay

Chuyện sân khấu hôm nay thưa vắng khán giả có phải tại sân khấu không vì sân khấu mà vì những chuyện ngoài sân khấu?

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin