Hà Thành – Hương chưa xưa vị chưa cũ

(Arttimes) - Ấn tượng đọc “Hà thành hương xưa vị cũ”, tạp bút của Vũ Thị Tuyết Nhung, Nxb Hà Nội, 2021.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin