"Trẻ em trong cuộc sống đương đại": Thế giới số là từ số mấy đến số mấy?

Những câu hỏi và nhận xét đầy bất ngờ của các độc giả nhí trong tọa đàm “Trẻ em trong cuộc sống đương đại" do Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. 

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin