Quả bom, em ơi Hà Nội phố và John McCain

(Arttimes) - Tôi muốn kể ở đây một câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm, năm 1967, cái năm mà Hà Nội phải gánh chịu rất nhiều đợt không kích của không quân Mỹ.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin