#
Nữ tác giả tự tay đề thơ tặng từng người mua sách

Nữ tác giả tự tay đề thơ tặng từng người mua sách

Với mong muốn tương tác nhiều hơn, tác giả cuốn “Đông ấy hoa nở hoa lại tàn” đã làm một điều chưa từng có. Đó là viết tặng thơ cho độc giả.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin