Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin