Chuyện kết nạp một "nhà văn trẻ"

LTS: Mỗi "mùa" kết nạp hội viên hội Nhà văn là một dịp để các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận được vinh danh. Ở phía bên kia của cảm xúc còn có những cây bút bị loại. Một câu chuyện được ghi chép lại sau một mùa kết nạp cũ có thể đem lại một góc nhìn mới.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin