Truyện ngắn "Chuyện bà An Sa-Suya

(Arttimes) - Làng Liêu bát ngát tre xanh, thân tre dẻo chắc, ken xít vào nhau như những người lính giữ đê. Gốc tre tua tủa rễ bấu chặt lấy thân đê giúp nó vượt qua bao phen mưa rừng, thác lũ để cho làng quê được yên ả, thanh bình.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin