Hà Nội vượt lên thách thức, đẩy lùi đại dịch Covid-19

(Arttimes) - Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, du lịch và giao lưu quốc tế, nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước. Sau hơn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội và 67 năm giải phóng (10/10/1954 - 10/10/2021), Thủ đô khắc vào lịch sử nhiều mốc son chói lọi, vẻ vang.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin