#

Cuốn sách khẳng định những giá trị cốt lõi của Bộ đội Cụ Hồ

Đăng bởi Theo QĐND

13/01/2021 10:02

Theo dõi trên

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) vừa xuất bản cuốn sách “Bộ đội Cụ Hồ-Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong mục tiêu, lẽ sống của người quân nhân cách mạng, vừa là bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam anh hùng; đồng thời là giá trị định hình phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân. Phẩm chất cao quý đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

  Cuốn sách khẳng định những giá trị cốt lõi của Bộ đội Cụ Hồ
  Bìa cuốn sách. 

  Từ khi ra đời đến nay, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, QĐND Việt Nam đã lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều chiến công hiển hách, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, trọng trách cao cả của đội quân cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

  Là người chiến sĩ rồi trở thành cán bộ quân đội, trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đến khi trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thường xuyên quan tâm, chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở theo đúng tinh thần của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có nhiều bài nói, bài viết thể hiện tư duy chiến lược sâu sắc về chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, làm cơ sở để Quân đội ta quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Nhà xuất bản QĐND vừa xuất bản cuốn sách “Bộ đội Cụ Hồ-Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với 115 bài viết, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần. Phần thứ nhất: “Xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự yêu mến của nhân dân”; phần thứ hai: “Chủ động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”; phần thứ ba: “Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, kiên định vững vàng trong tình hình mới”; phần thứ tư: “Dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân”.

  Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn tận tâm, tận lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đem lại hòa bình, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân đã thấm vào trái tim, khối óc, tình cảm cách mạng của từng cán bộ, chiến sĩ, biểu hiện ở sự giác ngộ sâu sắc lẽ sống vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, suốt đời tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn được “Đảng tin, dân mến”, xác định là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần làm lan tỏa hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân; được nhân dân yêu quý, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, đánh giá cao”.

  Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Vì vậy, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, để kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, quyết liệt trong hành động nhằm giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. “Xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, QĐND Việt Nam nguyện mãi tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân, sẵn sàng xả thân chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

  Cuốn sách “Bộ đội Cụ Hồ-Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch hàm chứa nội dung súc tích, văn phong diễn đạt giản dị, dễ hiểu; có giá trị lý luận và thực tiễn đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ tư duy chiến lược sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; làm cơ sở để Quân đội ta tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

  Theo QĐND
  Bạn đang đọc bài viết "Cuốn sách khẳng định những giá trị cốt lõi của Bộ đội Cụ Hồ" tại chuyên mục TÁC PHẨM MỚI. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

  Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin