Infographic là loạt sản phẩm với hình thức sử dụng đồ hoạ, hình ảnh để trình bày thông tin, dữ liệu từ phức tạp thành đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin