Người thay ông Đặng Tất Thắng làm Chủ tịch mới của Tập đoàn FLC là ai?

Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 sáng ngày 2/7, Tập đoàn FLC đã có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Sáng 2/7, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai, với nội dung chính là bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trước phiên họp, Hội đồng quản trị FLC chỉ còn hai thành viên, gồm Chủ tịch Đặng Tất Thắng và Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền. Trong khi đó, ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị bắt, khởi tố với tội danh Thao túng thị trường chứng khoán hồi cuối tháng 3, còn ông Lã Quý Hiển vừa có đơn xin từ nhiệm.

Tại Đại hội các cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Bá Nguyên, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo giới thiệu, ông Lê Bá Nguyên, sinh năm 1977, là anh rể ông Trịnh Văn Quyết. Ông Nguyên từng giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị FLC từ năm 2013 đến tháng 10/2017 và từ tháng 6/2018 đến 6/2020. Ngoài ra, ông Nguyên còn giữ vai trò lãnh đạo tại một số công ty khác như Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm ATS…

Người thay ông Đặng Tất Thắng làm Chủ tịch mới của Tập đoàn FLC là ai? - 1

Ông Lê Bá Nguyên (thứ 2 từ phải sang) được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Doãn Hữu Đoàn, sinh năm 1982, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính. Trước khi được bầu vào Hội đồng quản trị FLC, ông Đoàn làm việc tại MBS, giữ chức Chủ tịch Công ty An Khang Phú Thịnh.

Ông Lê Thái Sâm, sinh năm 1964, bản lý lịch trích ngang của cá nhân này chỉ được FLC giới thiệu "là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam" và "có nhiều quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn".

Như vậy, Hội đồng quản trị mới của FLC nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 5 thành viên bao gồm ông Lê Bá Nguyên, bà Bùi Hải Huyền, ông Đặng Tất Thắng, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm.

Sau khi được cổ đông bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị FLC cũng đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đồng quản trị thường trực và ông Đặng Tất Thắng sau thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC thay thế vị trí của ông Trịnh Văn Quyết để lại từ ngày 31/3/2022 chuyển sang đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cổ đông cũng bầu mới ba thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Nguyễn Xuân Hòa, ông Nguyễn Quang Thái, ông Nguyễn Tri Thống. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Hòa được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát của Tập đoàn FLC.

Về định hướng kinh doanh, đại diện FLC cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung tái cơ cấu, rà soát lại 200 dự án trên cả nước, tập trung nguồn lực vào những dự án có tiềm năng nhất. Đồng thời, tập đoàn cũng rà soát lại toàn bộ các công ty con, công ty liên kết, và chỉ giữ lại các công ty có hiệu quả.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất