Nguyễn Cừ và truyện cười Việt Nam (nhân đọc Truyện cười Việt Nam thời @ - NXB Văn học, 2021)

Nguyễn Cừ tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp khóa 18. Luận án của ông chuyên ngành là phương pháp nghiên cứu văn học. Nhưng vào những năm 90 khi kinh tế thị trường bắt đầu phát triển, tư duy và quan niệm văn học được đổi mới, những cuốn sách thuộc loại bị phê phán, hạn chế xuất bản được nhìn lại, Nguyễn Cừ chuyển hướng sang dòng sách này. Dòng sách này in được với số lư

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin