Tiểu thuyết Việt Nam năm 2023, nhìn lướt từ một góc

Tiểu thuyết Việt Nam năm 2023, nhìn lướt từ một góc

Năm 2023 là một năm nhiều khởi sắc của tiểu thuyết Việt Nam. Tôi khẳng định như vậy – một cách đầy chủ quan, dĩ nhiên, và vì thế có lẽ cũng không tránh khỏi sự phiến diện – không căn cứ trên số lượng tác phẩm tiểu thuyết được xuất bản trong năm (điều này chỉ có Cục xuất bản mới nắm chắc), mà căn cứ trên chính những tiểu thuyết tôi đã đọc, khoảng trên mười cuốn, và

Phan Cự Đệ với thành tựu khai mở một số vấn đề về lý luận văn học

Phan Cự Đệ với thành tựu khai mở một số vấn đề về lý luận văn học

Giáo sư, Viện sĩ, nhà lý luận - phê bình văn học Phan Cự Đệ (1933-2007) quê Nghệ An. Năm nay là năm kỉ niệm lần thứ 90 ngày sinh của ông. Ông từng giảng dạy tại Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) liên tục từ 1957. Phan Cự Đệ từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 1983- 1989, Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận - phê bình. Giáo sư cũng l

Tăng cường hệ giá trị trong sáng tác văn học hiện nay

Tăng cường hệ giá trị trong sáng tác văn học hiện nay

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo tác phẩm hay; góp phần chấn hưng và phát triển văn hóa, văn nghệ của đất nước là vấn đề rất lớn và như một yêu cầu cần phải đề cập trước thực tiễn sáng tác hiện nay. Thực tế đổi mới, phát triển đất nước đang đặt chủ thể sáng tạo ở vị thế hội nhập và cạnh tranh, tiếp cận nhu cầu bạn đọc và thị hiếu công chúng. Với bản chất và phon

Thực trạng hệ giá trị văn học - nghệ thuật

Thực trạng hệ giá trị văn học - nghệ thuật

Hệ giá trị nói chung và hệ giá trị văn học- nghệ thuật nói riêng là những phạm trù kép, rất rộng lớn, đến mức hiện chưa tìm được tiếng nói chung trong giới học thuật cũng như trong đời sống xã hội về việc xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm “hệ giá trị”. Bởi lẽ sẽ không bao giờ có một hệ giá trị chung đủ tầm bao quát một cách đầy đủ nhất cho mọi lĩnh vực

Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật góp phần làm giàu tâm hồn người lính

Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật góp phần làm giàu tâm hồn người lính

Từ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến nay, trong tâm thức của nhân dân, nhiều tác phẩm văn học viết về bộ đội là rất hữu ích. Có thể nêu một số ví dụ như: “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi; “Đồng chí” của Chính Hữu; “Núi Đôi” của Vũ Cao; “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm; “Mẫn và tôi” của Phan Tứ; “Dấu chân người lính”, “M

Nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật: Những nhiệm vụ cấp bách

Nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật: Những nhiệm vụ cấp bách

Đường lối đổi mới toàn diện đất nước không chỉ đem lại những thành tựu vượt bậc về kinh tế mà còn ghi nhận những thành quả lớn về văn hoá nghệ thuật, đặc biệt sau Nghị quyết 23 của Đảng. Hoạt động sáng tạo cùng với quá trình dân chủ hóa của đất nước, phát triển mạnh mẽ đa dạng và sinh động, đáp ứng nhiều nhu cầu xã hội hơn. Đề tài sáng tác, do vậy, được mở r

Tản mạn trên đường đi tìm tác phẩm lớn

Tản mạn trên đường đi tìm tác phẩm lớn

Thời kinh tế thị trường, dân gian có câu rằng: Cái gì cũng có thể mua bằng tiền, nếu không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Điều đó có thể đã chưa đúng với văn học, nghệ thuật. Đơn giản là vì, có thể đầu tư nhiều tiền để có tác phẩm hay thì mấy ai đã dám chắc?

Nghệ thuật tinh diệu và đỏng đảnh

Nghệ thuật tinh diệu và đỏng đảnh

Nói đến nghệ thuật là nói đến sự tinh diệu, dù đó là văn chương, hội họa, kiến trúc hay âm nhạc. Không đạt đến sự tinh diệu thì không thể đậu lại trong lòng người và trụ lại với thời gian.

Tiểu thuyết lịch sử trong xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại

Tiểu thuyết lịch sử trong xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại

Tiểu thuyết lịch sử trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại đã và đang có những đóng góp lớn trong việc xác lập và xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại. Đây là một khẳng định trên nền tảng khoa học của các nhà nghiên cứu, sự chia sẻ và cộng hưởng của các thế hệ bạn đọc, sự phát triển khách quan, tất yếu của một nền văn học được

Đâu rồi sứ mạng của phê bình?

Đâu rồi sứ mạng của phê bình?

Ở nước ta, công tác phê bình văn nghệ ngày càng tỏ ra yếu kém hơn sáng tác. Những năm gần đây như là không hề tồn tại công việc này. Trong các loại hình văn nghệ thì âm nhạc và văn học có lẽ là điển hình hơn cả cho nhận định trên.

Khuynh hướng văn học mang tính sử thi trong văn học Việt Nam 1945 – 1975

Khuynh hướng văn học mang tính sử thi trong văn học Việt Nam 1945 – 1975

Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 là nền văn học của chế độ mới, ra đời và phát triển trong không khí cao trào cách mạng và cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại chống Pháp và chống Mỹ vô cùng ác liệt, kéo dài suốt ba mươi năm. Điều kiện giao lưu văn hóa với nước ngoài không thuận lợi. Sự tiếp xúc với văn học, văn hóa thế giới chủ yếu thông qua vùng ảnh h

Nhà thơ Vương Trọng - Người nặng lòng với tình quê, tình người

Nhà thơ Vương Trọng - Người nặng lòng với tình quê, tình người

Tên khai sinh của nhà thơ Vương Trọng là Vương Đình Trọng, ông sinh năm 1943 tại Đô Lương - Nghệ An - vùng đất xứ Nghệ địa linh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng đã sinh dưỡng nhiều con người hiếu học, giàu ý chí. Dù viết về tình đất hay tình người, thơ Vương Trọng đều có cốt lõi chung là nỗi lòng sâu đằm của riêng ông, không lẫn với bất cứ nhà thơ nào khác.

Trần Quang Quý với những gì còn mãi

Trần Quang Quý với những gì còn mãi

Nhắc đến tên những nhà thơ quan trọng trong nền thơ đương đại Việt Nam, không thể không nhắc tới thi sĩ Trần Quang Quý. Không phải vì nhà thơ đã viết và in nhiều tập thơ. Cũng càng không phải vì nhà thơ đã được tặng Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Không phải vì ông đã từng làm Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội hay làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, bà