Phương pháp mới giải quyết những nguy cơ của đô thị

Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh đã dẫn tới sự phát triển không đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Quá trình phát triển và mở rộng đô thị hóa có nhiều điểm tích cực nhưng cũng tồn tại những thảm họa lớn và những mối nguy mới.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin