Chữ tâm bằng ba chữ tài

Vóc người tầm thước, vẻ mặt trung thực, nói năng thận trọng, Nguyễn Trí Huân dễ lẫn vào đám đông. Nhưng những ai đã sống gần mới biết, con người này vượt trội đám đông về lòng tốt và tính vị tha, lấy sự giúp đỡ người khác làm niềm vui.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin