NSNA Nguyễn Ngọc Phan: Thành công trên con đường tự học

Nguyễn Ngọc Phan là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Càng đi nhiều nơi, ông càng khao khát được lưu giữ những vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người qua những bức ảnh. Niềm say mê nhiếp ảnh chưa phút nào vơi cạn trong ông.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin