Nhiều ước nguyện tốt lành tại Hội chữ Xuân Quý Mão 2023

Nhiều ước nguyện tốt lành tại Hội chữ Xuân Quý Mão 2023

Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 mang chủ đề “Sư đạo tôn nghiêm” nhằm đề cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc được tổ chức tại hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 15/01/2023 đến hết ngày 29/1/2023 (tức ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).