Quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Kỳ 1)

Quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Kỳ 1)

Loạt bài Quần đảo Trường Sa của Việt Nam của Thiếu tướng Hoàng Kiền được đăng tải trên 6 số của Thời báo Văn học Nghệ thuật. Kỳ đầu tiên xuất bản trên số 27/2021 ra ngày 8/7/2021 và kỳ 6 đăng tải trên số 32/2021 ra ngày 12/8/2021. Loạt bài này đã vinh dự được nhận giải C giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 diễn ra vào tối nay (21/6/2022) tại Hà Nội. Arttimes.vn trân trọng đăn

Sự kiện Gạc Ma (kỳ 3)

Sự kiện Gạc Ma (kỳ 3)

Loạt bài Quần đảo Trường Sa của Việt Nam của Thiếu tướng Hoàng Kiền được đăng tải trên 6 số của Thời báo Văn học Nghệ thuật. Kỳ đầu tiên xuất bản trên số 27/2021 ra ngày 8/7/2021 và kỳ 6 đăng tải trên số 32/2021 ra ngày 12/8/2021. Loạt bài này đã vinh dự được nhận giải C giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 diễn ra vào tối 21/6/2022 tại Hà Nội. Arttimes.vn trân trọng đăng tả

Chuyến công tác đặc biệt Trường Sa theo kế hoạch (kỳ 4)

Chuyến công tác đặc biệt Trường Sa theo kế hoạch (kỳ 4)

Loạt bài Quần đảo Trường Sa của Việt Nam của Thiếu tướng Hoàng Kiền được đăng tải trên 6 số của Thời báo Văn học Nghệ thuật. Kỳ đầu tiên xuất bản trên số 27/2021 ra ngày 8/7/2021 và kỳ 6 đăng tải trên số 32/2021 ra ngày 12/8/2021. Loạt bài này đã vinh dự được nhận giải C giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 diễn ra vào tối 21/6/2022 tại Hà Nội. Arttimes.vn trân trọng đăng tả

Tiếp tục xây dựng nhà C3 (kỳ 5)

Tiếp tục xây dựng nhà C3 (kỳ 5)

Loạt bài Quần đảo Trường Sa của Việt Nam của Thiếu tướng Hoàng Kiền được đăng tải trên 6 số của Thời báo Văn học Nghệ thuật. Kỳ đầu tiên xuất bản trên số 27/2021 ra ngày 8/7/2021 và kỳ 6 đăng tải trên số 32/2021 ra ngày 12/8/2021. Loạt bài này đã vinh dự được nhận giải C giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 diễn ra vào tối 21/6/2022 tại Hà Nội. Arttimes.vn trân trọng đăng tả

Xây dựng nhà C1 (kỳ cuối)

Xây dựng nhà C1 (kỳ cuối)

Loạt bài Quần đảo Trường Sa của Việt Nam của Thiếu tướng Hoàng Kiền được đăng tải trên 6 số của Thời báo Văn học Nghệ thuật. Kỳ đầu tiên xuất bản trên số 27/2021 ra ngày 8/7/2021 và kỳ 6 đăng tải trên số 32/2021 ra ngày 12/8/2021. Loạt bài này đã vinh dự được nhận giải C giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 diễn ra vào tối 21/6/2022 tại Hà Nội. Arttimes.vn trân trọng đăng tả

Thiếu tướng Hoàng Kiền: “Nhận giải Báo chí Quốc gia là niềm tự hào cho toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ Trường Sa”

Thiếu tướng Hoàng Kiền: “Nhận giải Báo chí Quốc gia là niềm tự hào cho toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ Trường Sa”

Loạt bài “Quần đảo Trường Sa của Việt Nam” của Thiếu tướng Hoàng Kiền được đăng tải trên 6 số của Thời báo Văn học Nghệ thuật đã vinh dự được nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021. Nhân sự kiện vinh dự này, phóng viên Arttimes.vn đã có buổi phỏng vấn với tác giả Hoàng Kiền.