Vấn nạn đạo tranh: Kỳ 4 - Đến lúc cần mạnh tay

Vấn nạn đạo tranh: Kỳ 4 - Đến lúc cần mạnh tay

Hiện tượng đạo tranh vẫn diễn ra phổ biến gây bất bình cho nhiều họa sĩ trong giới mỹ thuật. Tuy nhiên câu chuyện này bao năm qua vẫn chưa đi đến một giải pháp thích đáng. Arttimes ghi nhận ý kiến của các họa về vấn đề này.

Vấn nạn đạo tranh: Kỳ 5 - Họa sĩ không đơn độc

Vấn nạn đạo tranh: Kỳ 5 - Họa sĩ không đơn độc

“Nhiều sự việc vi phạm được giải quyết sẽ tạo hiệu ứng răn đe để những kẻ cơ hội không còn dám làm bậy nữa. Chỉ khi đó người nghệ sĩ mới yên tâm sáng tác và mọi giá trị được trả về đúng như nó có”.