Đại dương nào sâu nhất Trái Đất, có lượng nước gấp đôi Đại Tây Dương?

Gần 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vậy đại dương nào sâu nhất hành tinh?

Phan Hoàng - UNAcademy

Tin liên quan

Tin mới nhất