Hệ thống phóng loạt có thể bắn 12 tên lửa trong 45 giây của Ukraine

Khối lượng phóng của mỗi tên lửa Vilkha 300mm là 800kg và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu địch ở khoảng cách 130 km, hệ thống có thể bắn 12 tên lửa trong 45 giây

N.T.N - Tổng hợp

Tin liên quan

Tin mới nhất