Tương lai của tiểu thuyết

Tương lai của tiểu thuyết

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật, lần thứ I (2023 - 2025) là sáng kiến, sáng tạo độc đáo vì lần đầu tiên do một tờ báo đăng cai. Thông thường các tổ chức văn học (nhà xuất bản, báo chí, các hội văn học nghệ thuật địa phương) cũng chỉ dám/nhằm vào các cuộc thi truyện ngắn, bút ký, thơ. Tuy nhiên, lợi thế của cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học