Vì sao trên máy bay cấm hút thuốc nhưng vẫn có gạt tàn?

Mặc dù việc cấm hút thuốc được thực hiện trong tất cả các chuyến bay ở khắp thế giới, nhưng trên máy bay vẫn để gạt tàn. Vì sao vậy?

Phan Hoàng - NYPost

Tin liên quan

Tin mới nhất