Sửa đổi Luật Đất đai phù hợp Hiến pháp và tương thích các đạo luật liên quan

Sửa đổi Luật Đất đai phù hợp Hiến pháp và tương thích các đạo luật liên quan

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển, đồng thời là nguồn lực to lớn của đất nước. Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai…

Ngành Y tế: Nhìn từ đại dịch COVID-19 và đại án Việt Á

Ngành Y tế: Nhìn từ đại dịch COVID-19 và đại án Việt Á

Đại dịch COVID -19 là một thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vi-rút SARS-CoV-2 xuất hiện từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12 năm 2019 đã lây lan rất nhanh, gây hại ở 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hàng trăm triệu người mắc và 15 triệu ca tử vong. Hiện nay, ở nhiều nước còn bùng phát dịch do biến thể Omicron. Đối với nước ta, trải qua 4 đợt dịch lớn trong 2 năm (2020-2021), khoảng 11 tri

Hà Nội: Tham vấn chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội: Tham vấn chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Kế hoạch số 204/KH-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về Thủ đô và tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).