Lãng phí lớn trong sử dụng đất và bất cập của những dự án “treo”

Lãng phí lớn trong sử dụng đất và bất cập của những dự án “treo”

Đất đai là tài sản cố định thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu quản lý, sử dụng hoặc quyết định trao quyền cho tổ chức, cá nhân sử dụng. Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người dâ

Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh

Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi Luật Đất đai phù hợp Hiến pháp và tương thích các đạo luật liên quan

Sửa đổi Luật Đất đai phù hợp Hiến pháp và tương thích các đạo luật liên quan

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển, đồng thời là nguồn lực to lớn của đất nước. Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai…

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, để sự kiện này trở thành một hoạt động chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội.

Ngành Y tế: Nhìn từ đại dịch COVID-19 và đại án Việt Á

Ngành Y tế: Nhìn từ đại dịch COVID-19 và đại án Việt Á

Đại dịch COVID -19 là một thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vi-rút SARS-CoV-2 xuất hiện từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12 năm 2019 đã lây lan rất nhanh, gây hại ở 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hàng trăm triệu người mắc và 15 triệu ca tử vong. Hiện nay, ở nhiều nước còn bùng phát dịch do biến thể Omicron. Đối với nước ta, trải qua 4 đợt dịch lớn trong 2 năm (2020-2021), khoảng 11 tri

Hà Nội: Tham vấn chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội: Tham vấn chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Kế hoạch số 204/KH-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về Thủ đô và tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).