Thể lệ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật năm 2023 - 2025

Thể lệ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật năm 2023 - 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục thực hiện nghị quyết 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; Thời báo Văn học nghệ thuật thuộc Liên hiệp các

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có bài phát biểu gửi gắm nhiều thông điệp, hy vọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, khẳng định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành c

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

“Đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, sự đồng cảm sâu sắc với nhân dân, khát vọng lớn lao, sẵn sàng dấn thân, hòa mình vào thực tiễn đời sống phong phú, sinh động của đất nước, đồng hành với Đảng, dân tộc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên c

Đầu xuân gặp gỡ các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Đầu xuân gặp gỡ các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Hòa cùng công cuộc phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước, trong năm 2023, văn học nghệ thuật nước nhà đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ấn tượng và lan tỏa. Những kết quả đạt được sẽ là nguồn động lực to lớn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật, hướng đến một năm mới với nhiều thành tựu mới. Trong không khí hân hoan đón chào m

Văn học nghệ thuật sẵn sàng tâm thế bước vào năm mới

Văn học nghệ thuật sẵn sàng tâm thế bước vào năm mới

Năm 2023 là một năm đáng nhớ với nhiều dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Liên hiệp). Liên hiệp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp trong hệ thống chính trị, tiếp tục khẳng định văn học nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá. Để nhìn lại một năm đầy dấu ấn và lắng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ kh