Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn

"Ví như cỗ xe tam mã, trong đó văn hóa là giữ dây cương, du lịch mang đậm dấu ấn sản phẩm văn hóa, thể thao vì sức khỏe con người với tư cách là chủ thể xây dựng, kiến tạo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết tâm chỉ đạo khá toàn diện ba trọng tâm công tác này" - ông Hùng nói.

Chiều 10/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó có giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội.

Phiên chất vấn diễn ra tại Phòng Diên Hồng - Nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là nội dung quan trọng liên quan tới công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn - 1

Toàn cảnh phiên chất vấn tại Phòng Diên Hồng - Nhà Quốc hội chiều 10/8.

Phát biểu trước khi đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ này, bên cạnh những thuận lợi, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nỗ lực hoàn thành được trách nhiệm của mình trên phương diện quản lý nhà nước trên 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

"Ví như cỗ xe tam mã, trong đó văn hóa là giữ dây cương, du lịch mang đậm dấu ấn sản phẩm văn hóa, thể thao vì sức khỏe con người với tư cách là chủ thể xây dựng, kiến tạo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết tâm chỉ đạo khá toàn diện ba trọng tâm công tác này" - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, trên lĩnh vực văn hóa đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức, về mặt hành động, cán bộ văn hóa đã tích cực, chủ động tham mưu để các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo.

Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn - 2

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Theo ghi nhận, có hơn 50 đại biểu đăng ký chất vấn nhóm vấn đề liên quan tới trách nhiệm quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đã đề cập tới vấn đề quan tâm nhất về văn hóa hiện nay là xây dựng nếp sống văn hóa, ngăn chặn sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức xã hội.

Vấn đề này đã được chỉ ra từ lâu nhưng chưa được giải quyết. Đại biểu cho rằng "ai cũng hiểu một mình ngành văn hóa không giải quyết được việc này", nhưng là người đứng đầu cơ quan nhà nước về văn hóa, Bộ trưởng thấy trách nhiệm của mình đến đâu và có kiến nghị gì để thay đổi thực trạng "cơ quan quản lý nhà nước thì không đủ thẩm quyền mà cơ quan có thẩm quyền thì không phải chịu trách nhiệm"?

Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn - 3

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy - Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng.

Liên quan đến việc xây dựng môi trường văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, văn hóa rất rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ cũng đã chuyển hướng từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thông qua các công cụ pháp luật.

Bộ cũng đã chủ động rà soát, báo cáo với Quốc hội ban hành các bộ Luật, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị định, Quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chủ động phối hợp với các cơ quan khác bằng các chương trình liên kết để tổ chức thực hiện, cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký kết với Bộ Giao thông về việc xây dựng văn hóa giao thông, ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng văn hóa học đường, ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng văn hóa trong công nhân, người lao động…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp, các ngành phối hợp tích cực và chặt chẽ với bộ trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất