Quảng Ninh: Phường Đại Yên đẩy mạnh công tác quản l‎ý đất đai, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Phường Đại Yên Thành phố Hạ Long đang phát triển đô thị có xu hướng ngày càng tăng nhanh, cũng như nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong đó quy hoạch đô thị đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các kế hoạch phát triển hợp lý, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Phường Đại Yên đẩy mạnh công tác quản l‎ý đất đai, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội - 1

Trụ sở UBND phường Đại Yên.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 tới nay, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói chung và phường Đại Yên nói riêng tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý đất đai góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của toàn tỉnh.

Đất đai là vấn đề hệ trọng, phức tạp có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Bởi thế, việc công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ then chốt, quan trọng, quyết định đến vị thế, tốc độ phát triển của tỉnh, đảm bảo đời sống xã hội cho nhân dân. Nắm vững điều đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025 công tác quản lý đất đai thường xuyên được Đảng ủy, UBND phường Đại Yên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Thành ủy Hạ Long, Kế hoạch số 216 của UBND thành phố Hạ Long về tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Về nhân sự, ngày 12 tháng 3 vừa qua HĐND phường Đại Yên khoá XXI long trọng tổ chức kỳ họp thứ 12 - kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua kỳ họp nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ bằng việc cho thôi chức danh Chủ tịch UBND phường Đại Yên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Bình Thiên. Đồng thời bầu bổ sung Chủ tịch UBND phường khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Mạnh.  Sau một thời gian làm việc nghiêm túc dân chủ, kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Văn Mạnh trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND phường Đại Yên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ninh: Phường Đại Yên đẩy mạnh công tác quản l‎ý đất đai, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội - 2

Chúc mừng tân chủ tịch UBND phường (người thứ 3 từ phải sang).

Thời gian tới, với những mục tiêu đã đạt ra trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với đảm bảo môi trường bền vững, công tác quản lý đất đai, sử tài nguyên môi trường, khoáng sản được đề cao hơn nữa để phường Đại Yên trở thành địa phương đi đầu trong công cuộc quy hoạch, nâng cao vị thế của thành phố Hạ Long, đảm bảo chất lượng đời sống cho nhân dân.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất