Văn hóa doanh nghiệp “chìa khóa” đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

(Arttimes) - Sự chia sẻ, đồng lòng, chung tay vượt qua dịch bệnh, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế là nội dung mà cuộc hội thảo “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam: Sức mạnh giúp doanh nghiệp đối đầu COVID -19” do Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức hướng đến.

Văn hóa doanh nghiệp “chìa khóa” đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 - 1

Chiều 3/11 Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp cùng với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam: Sức mạnh giúp doanh nghiệp đối đầu COVID -19” với mục tiêu giúp mọi người hiểu hơn về văn hóa của các doanh nghiệp bởi tác động của dịch bệnh COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp, nhãn hàng bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, cho người lao động nghỉ việc…COVID-19 đã để lại những hệ lụy vô cùng lớn đối tất cả quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, lo ngại dịch COVID-19 sẽ bùng phát trở lại trong mùa đông, nhiều quốc gia cũng như các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh quay trở lại. Những chính sách về kinh tế được Chính phủ Việt Nam ưu tiên hàng đầu trong thời gian này.

Để tự giải cứu cho mình, các doanh nghiệp Việt Nam đã đưa ra rất nhiều chiến lược nhằm khôi phục lại sản xuất. Nhiều sáng kiến đã được triển khai, áp dụng linh hoạt; cắt giảm chi phí sản xuất; rà soát, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên vật liệu thay thế; tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là khai thác thị trường nội địa, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh mới; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh...

Văn hóa doanh nghiệp “chìa khóa” đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 - 2

Bên cạnh đó, Nhà nước đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động, người lao động kiên trì, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, tất cả cùng nhau ứng phó, vượt qua thách thức, khó khăn…Sự đồng lòng của doanh nghiệp, sự quyết tâm góp sức người, sức của, hy sinh lợi ích riêng của mỗi cá nhân vì lợi ích chung của đất nước.

Văn hóa doanh nghiệp được thể hiện rõ qua những việc làm cụ thể và thiết thực. Văn hóa doanh nghiệp được hình thành trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, là hệ thống các giá trị, quan niệm, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của một doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chi phối tình cảm, lối suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp gồm nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, được coi là nền tảng để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có văn hóa tốt sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn, đồng thời có thể gây dựng thương hiệu từ chính những khó khăn đó.

Để doanh nghiệp có được “sức đề kháng” vượt qua đại dịch phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp. Nền tảng của doanh nghiệp chính là cách ứng xử có văn hóa, giao tiếp văn hóa, làm việc văn hóa…

Giá trị của Văn hóa hiện đại chính là sự cởi mở, minh bạch đối với mọi người, vì mọi người với ý thức trách nhiệm cao nhất. Việc mở cửa đất nước vội vàng, tùy tiện đã gây nên những hậu quả đáng tiếc tại nhiều nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp lớn đông công nhân tại nước ta đã chặn đứng được đại dịch. Đúng hơn là các doanh nghiệp Việt Nam đã có được sức đề kháng phi thường bắt nguồn từ truyền thống văn hóa quý báu trong cuộc sống gian khổ, sáng tạo.

Văn hóa là nền tảng, mà khi nền vững thì các chiến lược đưa ra mới có thể thực thi và có hiệu quả mạnh mẽ. Dịch bệnh COVID-19 với phạm vi ảnh hưởng toàn cầu, giống như một phép thử, trong đó không ít thương hiệu lớn cũng phải gặp lao đao. Trong thời điểm khó khăn đó, việc tồn tại và phát triển bền vững còn dựa trên sự vững mạnh của văn hóa doanh nghiệp.

Nguyễn Thủy None

Tin liên quan

Tin mới nhất