Không thể đỡ nổi trước độ lầy của các "boss" (P2)

Nuôi có nhìn chung cũng nhàn, ngày nào cũng có chuyện cười với chúng.

Phan Hằng - ST

Tin liên quan

Tin mới nhất

3 chòm sao yêu tiền như mạng sống

3 chòm sao yêu tiền như mạng sống

Những người thuộc 3 chòm sao này có bản chất đánh giá rất cao sự giàu có. Họ ham muốn tiền bạc và vật chất, sẵn sàng làm việc không mệt mỏi để theo đuổi sự ổn định và thành công về tài chính.