Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh kể từ 15h hôm nay 9/5

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá với các mặt hàng xăng dầu trong kì điều hành này.

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 9/5 như sau:

- Xăng E5 RON 92 giảm 1.288 đồng/lít

- Xăng RON95-III giảm 1.411 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S giảm 759 đồng/lít

- Dầu hỏa giảm 843 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S giảm 160 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh kể từ 15h hôm nay 9/5 - 1

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Theo đó, sau điều chỉnh, giá xăng dầu trên thị trường như sau:

 Xăng E5RON92: không cao hơn 22.623 đồng/lít 

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.544 đồng/lít 

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.847 đồng/lít 

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.701 đồng/lít 

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.503 đồng/kg 

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 19 đợt điều chỉnh, trong đó có 11 đợt tăng, 7 đợt giảm.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Báo chí là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Toàn bộ hoạt động của báo chí, truyền thông tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng trên các lĩnh vực của đất nước, là chủ thể phản ánh đời sống xã hội; khơi nguồn, phổ cập những điều tốt đẹp, đồng thời đấu tranh chống cái xấu. Trong hoạt động báo chí, yếu tố nhân văn là tiêu