Loại cua lạ ở Việt Nam có tên kỳ cục, nay thành đặc sản nổi tiếng, muốn ăn phải đến một nơi

Đây là một loại hải sản đặc biệt ở vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi.

Chi Phan (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất