Ở Việt Nam, làm công việc nào lương đang gần 1 tỷ đồng/tháng

Có công việc nhận mức lương 950 triệu đồng/tháng song áp lực ở vị trí này là không nhỏ

Nghi Dung (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất