(Ảnh) Đất nước - mùa xuân

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 1

Mùa vàng ở Lao Chải - Tây Bắc

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 2

Những gương mặt vùng cao Tây Bắc

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 3

Hội đua thuyền trên sông Bạch Hạc - Đền Hùng

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 4

"Vàng đen" từ lòng đấy - Cảng than Cửa ông - Quảng Ninh

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 5

Tết Trung thu với thiếu nhi Việt Nam

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 6

Lộng gió - Cột cờ biên cương Lũng Cú - Hà Giang

(Ảnh) Đất nước - mùa xuân - 7

Ôi! Đẹp quá!

Hoàng Kim Đáng

Tin liên quan

Tin mới nhất