Doanh nhân, Luật sư, TS Phạm Hồng Điệp: Tâm đức người Luật sư

Doanh nhân, Luật sư, TS Phạm Hồng Điệp: Tâm đức người Luật sư

Cựu chiến binh, Doanh nhân, Luật sư, TS Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Shinec, Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền là một doanh nhân trẻ, năng động, sáng tạo, đi tiên phong trong việc xây dựng khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh vì sự phát triển bền vững của đất nước. Anh cũng là người yêu thơ và nhạc, đ