Những bản Tuyên ngôn đi vào lịch sử thế giới

(VHNT) - Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp,.... là những văn bản chính trị có ý nghĩa to lớn.

Tin liên quan

Tin mới nhất