[Podcast] Vì sao đôi khi có thể nhìn thấy Mặt Trăng vào ban ngày?

Nếu Trái Đất không có bầu khí quyển, Mặt Trăng sẽ có thể nhìn thấy từ Trái Đất mọi lúc.

Phan Hoàng - Live Science

Tin liên quan

Tin mới nhất