Vật thể xa nhất con người có thể nhìn thấy là gì?

Với mắt người bình thường, bầu trời đêm có hơn 9.000 điểm sáng, nhưng đó chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ.

Phan Hoàng - Space

Tin liên quan

Tin mới nhất