Vì sao nheo mắt có thể giúp chúng ta nhìn rõ hơn?

Tại sao hành động nheo mắt lại giúp ta có thể nhìn rõ hơn? Và có nên thường xuyên làm việc này hay không?

Phan Hoàng - CCMR

Tin liên quan

Tin mới nhất