Tỏi mua về nhanh nảy mầm, nhét củ này vào để cả nửa năm không thối, hỏng

Không ngờ để tỏi không mọc mầm lại có nhiều cách bảo quản đơn giản mà hiệu quả đến thế.

Lam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất