Clip: Bán tải "rụng bánh" làm xe con bên cạnh bắn lên trời

Đang chạy với tốc độ cao xe bán tải bất ngờ "rụng bánh", xe con chạy bên cạnh đâm phải bắn lên trời.

Nguyễn Thành

Tin liên quan

Tin mới nhất